Huai Thai

Design
 • Potch Auacherdkul
Current release
2020
Initial release
2020
No. styles/fonts
12
Features
 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h

Style names

Aa
ExtraLight
Aa
ExtraLight Italic
Aa
Light
Aa
Light Italic
Aa
Regular
Aa
Italic
Aa
Medium
Aa
Medium Italic
Aa
Bold
Aa
Bold Italic
Aa
Black
Aa
Black Italic
 • Buy now
ฅนรวยโชค๛
 • Buy now
ทรัพย์ในซอง
 • Buy now
สรุปชุดนี้ 73 มั่นใจมาก!
 • Buy now
ไม่โม้ ไม่ได้อวด กวาดเจ้ามือให้สยอง
 • Buy now
มีหลายคนคิดว่า จะเลือกซื้อสลากกินแบ่งฉบับใดเลขที่ใดจึงจะบันดาลโชคให้ร่ำรวยได้ บางคนกล่าวว่านั้นแล้วแต่โชคแต่กรรมของใคร ทุกคนที่ซื้อสลากกินแบ่งจะถูกรางวัลไม่ได้นอกจากผู้มีโชคเท่านั้น คำว่าผู้มีโชคนี้ มีความหมายไปทางโหราศาสตร์คล้ายกับจะพูดว่าเป็นผู้มีบุญนั้นเอง ในทางศาสนาถือว่าผู้มีบุญในชาตินี้คือ ผู้สร้างสมกรรมอันดีไว้ในชาติปางก่อน และกุศลผลบุญนั้นได้ตามมาทันกัน แต่ตามความคิดเห็นของนักวิทยาศาสตร์มิได้ถือโชคลางหรือการกุศลผลบุญเป็นหลักเกณฑ์แต่อย่างใด เขาเชื่อเท่าที่ได้พบเห็นจริง และที่ได้กระทำการทดลองมาแล้วนั้นเกือบจะกล่าวได้ว่าไม่มีอะไรเป็นสิ่งปิดบังซ่อนเร้นมิให้นักวิทยาศาสตร์ล่วงรู้เห็นได้ สิ่งใดที่เกิดขึ้นมักย่อมได้บังเกิดจากความจริงบางอย่างบางประการ ไม่มีความจริงมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ไม่มีเหตุผลรากฐานที่มาแห่งการเกิดมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นหาความจริงทุกๆขณะที่มีปรากฎการ์ณบังเกิดขึ้น ทุกขณะที่มีความเคลือบแคลงสงสัยเขาต้องทำงานด้วยความมานะบากบันอดหลับอดนอนและสละทุกอย่างเพื่อแลกกับความจริง เพียงความจริงซึ่งเป็นผลเท่านั้นพอแล้ว เป็นรางวัลที่เขาจะชื่นชมไปตลอดชีวิต กล่าวโดยย่อ นักวิทยาศาสตร์คือผู้รักความจริงและมีความมั่นคงต่อความจริง การซื้อสลากกินแบ่งต้องมีหลักเกณฑ์
 • Buy now
The Theory of Probabilities ดังมีความหมายในที่นี้ว่า ทฤษฎีแห่งการอำนวยโชค เป็นหลักเกณฑ์แห่งวิทยาศาสตร์อันไพศาลสำหรับการคำณวนผลลัพธ์คาดคะเนการณ์ให้ถูกต้องกับความจริง หรือใกล้กับความจริงให้มากที่สุดที่จะมากได้ ไม่ปราถนาจะนำข้อความเท็จซึ่งส่วนมากบังเกิดจากความสะเพร่าขาดความวินิจวิจารณ์ หรือขาดความละเอียดละออมาบอกกล่าวกัน ในข้อนี้อาจกล่าวได้ว่าวิทยาศาสตร์ส่งเสริมพุทธศาสนาได้อย่างหนึ่ง ที่มาแห่งทฤษฎี การค้าที่ไม่ผิดศีลธรรม ได้บังเกิดความจริงขึ้นก่อนแล้วว่าจะไม่มีผลลัพธ์ของการกระทำใดๆที่ถูกต้องอย่างตรงตัว เช่น การวัดความยาว การคำณวนเวลา การชั่งน้ำหนักและการวัดตัวอย่างการกระทำใดๆ ซึ่งอาจมีกรณีซับซ้อนกันหรือสำเร็จภายในรวดเดียวได้ การกล่าวผลลัพธ์ของการกระทำเหล่านี้ความคิดความต้องการของสามัญชนย่อมจะถือว่าเป็นความจริงได้ง่าย เช่น การวัดผ้าด้วยไม้หลา การชั่งเพชรชั่งทองในการซื้อขาย ความลำเอียงอย่างใหญ่นี้ย่อมตกเป็นของผู้วัดหรือชั่งจะบอกกล่าวว่าผลลัพธ์ดังกล่าวเป็นเท่าใดๆ ผู้ซื้อจะโต้แย้งอย่างใดมิได้ ไม้วัดหรือเครื่องชั่งอาจไม่ให้ผลลัพธ์ที่แท้จริง และผู้ขายได้ทำขึ้นมาหรือจัดหามาเพื่อเจียดกำไรก็ได้ ถ้าผู้ซื้อมีไม้วัดหรือเครื่องชั่งเอง ความลำเอียงก็ย่อมตกเป็นของผู้ซื้อ ผู้ขายย่อมจะยินยอมให้ไม่ได้เป็นอันขาด สิ่งที่กล่าวในเครื่องมือเหล่านี้คือ ไม้วัดอาจไม่ได้ทำมาจากระยะความยาวที่เป็นแบบแผน โดยสั้นไปจากความจริงมากหรือน้อยแล้วแต่ความพอใจของผู้ขาย ส่วนเครื่องเช่าอาจจะเป็นเครื่องเก่าบังเกิดสนิม หรือบุบสลาย หรือถูกดัดแปลงเพื่อการค้าหากำไรบ้าง จึงทำให้เกิดผลลัภผิดไปจากความจริงหรือห่างไกลจากความจริงเกินไปหรืออาจเป็นเครื่องชั่งที่ทำมาจากแบบแผนที่ผิด หรือประกอบกันเข้าเป็นเครื่องชั่งไม่ดีก็ได้ ดังกล่าวนี้ สามัญชนไม่คิดว่าเป็นสิ่งที่ผิดศีลธรรมแต่อย่างใดและพ่อค้าได้ถือเป็นอุบายอย่างหนึ่งแห่งการค้าขายถึงแม้การชั่งและการวัดได้กระทำกันอย่างผิดๆ แต่การซื้อขายก็ได้เป็นไปอย่างจริงๆ

Glyphs

Description

Huai and Huai Thai marks the first professional typeface release by Potch Auacherdkul and represents the culmination of research into the duality of influences between handwritten, vernacular Thai lettering and Latin typefaces. The result is a warm, expressive typeface that doesn’t abandon the human hands and the language that produced them.

With Thai script, there are two different terminal styles—the Loop terminal style, associated with the original forms of Thai glyphs; and the Loopless, which has evolved to best coordinate with Latin sans serif typefaces. In recent years, this Thai Loopless style has continued to influence and even change to become ‘more Latin.’ One would go so far as to define these heavily Latin-influenced typefaces as Thai Latinized. This curiosity with shifting influences,  turns the idea around and explores what would happen if the vernacular Thai scripts actually influenced their Latin counterparts instead.

An Inversion of Thai Latinized is the result. The street signs of Bangkok, local vernacular writing, quick, fluid strokes… these influences form the DNA behind the Huai Thai typeface. Refining and systematizing those natural, handwritten strokes into a Thai typeface and then using those solutions to serve as the pioneer proportions behind the development of its Latin script companion was the product. Huai adopted the essence of these Thai glyphs into the Latin and uniquely embraced the contemporary writing system (and soul) of the Thai people in its letterforms.

หวยและหวยไทย ฟอนต์ที่ออกแบบโดยพชร์ เอื้อเชิดกุล ผลงานการออกแบบที่แสดงให้เห็นถึงการค้นคว้าใน 2 พื้นที่ที่ส่งผลซึ่งกันและกัน ระหว่างลายมือแบบตัวไทยที่เขียนกันทั่วไปและตัวละติน ผลที่ได้คือแบบตัวอักษร ‘หวย’ ที่ให้ความรู้สึกเป็นกันเองแต่มีความโดดเด่นชัดเจน มีลักษณะที่ไม่ขัดกับวิธีการเขียนที่คุ้นเคยและภาษาไทยที่เป็นต้นทางของแบบ

สำหรับตัวอักษรไทย ลักษณะของหัวสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือแบบมีหัวและแบบไม่มีหัว แบบมีหัวนั้นมีที่มาจากลักษณะการเขียนดั้งเดิมของตัวอักษรไทย ส่วนแบบไม่มีหัวนั้นเป็นการพัฒนาขึ้นมาใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับแบบตัวละตินไม่มีเชิงฐาน (Latin sans serif typefaces) โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แบบตัวไทยไม่มีหัวนั้นได้รับอิทธิพลและค่อยๆ ปรับให้มีสไตล์สอดคล้องกับลักษณะของตัวละตินมากขึ้น มากจนถึงจุดที่เราสามารถนิยามแบบตัวไทยที่ได้รับอิทธิพลมานี้ว่า Thai Latinized ได้ ซึ่งความสงสัยต่ออิทธิพลที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ เป็นเหตุของไอเดียในการพลิกมุมมองว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าหากลายมือตัวไทยนั้นเป็นฝ่ายไปมีอิทธิพลกับแบบตัวละตินแทน

ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ โลกด้านกลับของแบบตัวไทยที่ถูกทำให้เป็นละติน ไม่ว่าจะเป็นป้ายหน้าร้านต่างๆ หรือริมถนนในกรุงเทพฯ การเขียนทั่วไปในชีวิตประจำวันที่เขียนอย่างเร็วๆ เป็นเส้นลายมือที่ลื่นไหล ทัังหมดนี้ส่งอิทธิพลให้เกิดรูปทรงของแบบที่เป็น DNA ของฟอนต์หวยชุดนี้ พัฒนาแบบด้วยการเก็บรายละเอียดและปรับธรรมชาติที่เป็นอยู่ของลายมือให้มีระบบมากขึ้น และต่อยอดขึ้นมาเป็นสัดส่วนต้นแบบของการพัฒนาฟอนต์ละตินที่เข้าคู่กับชุดฟอนต์หวยไทย ฟอนต์หวยนี้ได้นำส่วนสำคัญของตัวอักษรภาษาไทยถ่ายทอดไปสู่ตัวละติน พร้อมกับนำวิธีการ (ตลอดจนจิตวิญญาณ) ของการเขียนในช่วงเวลาปัจจุบันของคนไทยให้เข้ามาอยู่ในรูปทรงของตัวอักษรด้วย

Languages supported

 • Afrikaans, Albanian, Asu, Basque, Bemba, Bena, Bosnian, Catalan, Chiga, Colognian, Cornish, Croatian, Czech, Danish, Embu, English, Esperanto, Estonian, Faroese, Filipino, Finnish, French, Friulian, Galician, Ganda, German, Gusii, Hungarian, Icelandic, Inari Sami, Indonesian, Irish, Italian, Jola-Fonyi, Kabuverdianu, Kalaallisut, Kalenjin, Kamba, Kikuyu, Kinyarwanda, Latvian, Lithuanian, Low German, Lower Sorbian, Luo, Luxembourgish, Luyia, Machame, Makhuwa-Meetto, Makonde, Malagasy, Malay, Maltese, Manx, Meru, Morisyen, North Ndebele, Northern Sami, Norwegian Bokmål, Norwegian Nynorsk, Nyankole, Oromo, Polish, Portuguese, Romansh, Rombo, Rundi, Rwa, Samburu, Sango, Sangu, Scottish Gaelic, Sena, Shambala, Shona, Slovak, Slovenian, Soga, Somali, Spanish, Swahili, Swedish, Swiss German, Taita, Teso, Turkmen, Upper Sorbian, Vunjo, Walser, Welsh, Wolof, Zulu
 • Thai